Home Posts tagged ЛОТ3
Воден цикъл
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1” за Обособена позиция № 3 „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“ На 10.12.2018г. строителните работи на обект ,,Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Добрич“ ще се изпълняват […]