Home Регионални Archive by category Добричка (Page 3)

Добричка

Добричка Новини
Община Добричка уведомява гражданите, фирмите и институциите, че в съответствие с получените от Министерството на финансите указания във връзка с годишното приключване на банковите сметки на организации за 2019 година, отдел “Местни данъци и такси” ще приема касови плащания от физически и юридически лица на 31 декември от 8 до 10.30 часа. Днес и утре […]
Добричка Общество Регионални - начална
План-сметката на разходите за дейност „Чистота” по населените места в Община Добричка през 2020 година бе приета на заседание на ОбС. За тази дейност се предвижда да бъдат изразходени общо 1 335 202 лева. Проектът за план-сметка бе публикуван в сайта на Общината на 15 ноември за обществено обсъждане. В едномесечния срок в общинската администрация са постъпили […]
Без категория Водещи новини Добричка Образование Общество Регионални - начална
Премахване на таксите в детските градини в община Добричка, които родителите и настойниците на посещаващите ги деца досега заплащаха, гласува на свое заседание Общинският съвет. Това стана с промени в Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка. Решението бе взето с пълно мнозинство. Предложението […]
Добричка Образование
С коледни торбички с лакомства ще зарадва децата в детските заведения кметът на Община Добричка Соня Георгиева. Подаръците са предоставени в 30-те детски градини и в Общностния център в село Стефаново. В навечерието на Коледа са организирани много концерти, изложби, театрални спектакли. И тази година проявите започнаха със символичното запалване на светлините на коледната
Добричка Култура Образование
С редица инициативи Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на Община Добричка участва в националната кампания „Не на насилието”. Проведени са два конкурса: за ученическо есе – „Агресията – проява на сила или слабост“, и за рисунка –  “Доброто в нас“, съобщи Наташа Захариева – председател на МКБППМН. В тях […]
Добричка Общество
Във встъпителния форум за мандат 2019-2023 „Приоритети при взаимодействието с централната власт” участват днес кметът на Община Добричка Соня Георгиева и председателят на Общинския съвет Дико Иванов. Той се организира от Националното сдружение на общините в Република България и се провежда в столицата. На форума ще бъдат очертани приоритетите на новия общински мандат.
Добричка Общество
Среща с изпълнителния директор на ВиК-Добрич Саркис Караджиян проведоха днес кметовете и кметските наместници от община Добричка. Тя се състоя в сградата на общинската администрация и бе открита от кмета на Общината Соня Георгиева. На 15 ноември, дни след встъпването си в длъжност, Георгиева инициира среща с шефа на водното дружество. На Саркис Караджиян официално […]
Добричка Образование Общество
Предложението на кмета Соня Георгиева за премахването на таксите в детските градини на територията на община Добричка влиза за обсъждане в постоянните комисии към Общинския съвет. За да се даде публичност на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията […]
Добричка Общество
3 168 лева ще е основната месечна работна заплата на кмета на Община Добричка Соня Георгиева. Решението бе взето от Общинския съвет на днешното редовно заседание. Гласувани бяха и месечните възнаграждения на кметовете на села, на председателя на ОбС и на общинските съветници. Несъгласие с размера на заплатата на кмета изрази общинският съветник от ДПС Пламен […]
Добричка Общество
Информационен семинар “Ден на кариерата” се проведе днес в Община Добричка. Инициативата бе в рамките на проект “Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка“, който се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  социален фонд на