Home Регионални Archive by category Добричка (Page 18)

Добричка

Добричка Общество
Около 40 на сто от събраните 4738 тона битови отпадъци в община Добричка са рециклирани или компостирани, отчете общинският съвет на свое заседание днес изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците през 2017 година, съобщи БТА. Най-малко 50 на сто от отпадъците до началото на 2020 година трябва да бъдат разделно събирани и рециклирани, […]
Добричка Образование
Акцент върху правилното изговаряне на звуковете в думите, съставяне на изречения по картини, откриване на мястото на звуковете в думите поставя допълнителното обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин. То се провежда в детската градина в село Царевец, съобщиха оттам. Подборът на теми е целенасочен и се изразява в […]
Добричка Общество
В община Добричка ще бъдат извършени строително-ремонтни работи в 11 читалищни сгради и пет детски градини, съобщават от кметската управа, съобщи БТА. Предстои обновяването и на сградите на кметства, домашни социални патронажи, пенсионерски клубове,здравни служби, естествени чешми и други обекти от общинската инфраструктура. Общината вече обяви обществена поръчка за
Добричка Общество
В три населени места в община Добричка – в Самуилово, Бранище и Стефан Караджа, през 2017 г. е извършен ремонт на уличното осветление, съобщи БТА. Съществуващите лампи са подменени със 130 светодиодни осветителни тела. В с. Самуилово, където е извършена цялостна подмяна на уличното осветление, е реализирана икономия на енергия от 40 % . Данните […]
Добричка Общество
Среща на експертите от Община Добричка и бенефициентите на МИГ Добричка за работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) ще проведе на 27 март от 11 часа Областният информационен център. Системата ИСУН 2020 е единственият начин за кандидатстване и отчитане на проекти по Оперативните програми и […]
Добричка Образование
В детската градина в село Стефан Караджа продължава работата с децата, за които българският език не е майчин, а целта е развитие на свързаната реч, обясниха от учебното заведение. „Децата затвърдиха уменията си за словесен анализ на изречение от три и четири думи. Отделяха думите в зададеното изречение. Създаваха кратък текст в процеса на устното […]
Добричка Култура
Танцовият състав „Златен клас” и групата за автентичен фолклор за обичаи при НЧ „Пробуда – 1896 г.” с. Победа бяха поканени на тържествата, посветени на 140-ата годишнина от Освобождението на България от турско робство в гр. Рени, Украйна и с. Калчева, Украйна в периода 02-05.03.2018 г. Самодейците се представиха с два самостоятелни концерта, като представиха […]
Добричка Общество
Община Добричка ще предостави над 22 000 декара пасища и мери за стопанската 2018-2019 година на собственици на животновъдни ферми, съобщават от кметската управа. С ползването на тези земеделски земи стопани, които отглеждат пасищни селскостопански животни, ще могат да се възползват от директно подпомагане при кандидатстване по различни схеми в рамките на Общата
Водещи новини Добричка Регионални - начална
Тези дни ято от красивите птици е било забелязано в землището на село Одринци. Щъркелите пристигат у нас от Южна Африка след 23 март. Изминават 12 000 километра, като летят по 5 до 7 часа дневно, разказва Никола Атанасов – Щъркела, известен с щъркеловите гнезда в двора си в с. Безводица. За подготовката на семейното […]
Добричка Общество
Отменена е забраната за консумация на вода в шест от седемте села в община Добричка, за които бе установено, че питейната вода се отклонява от здравните норми. От Регионалната здравна инспекция информират, че на 7 март е извършено контролно пробонабиране  на водата, предназначена за питейно-битови цели от пунктове при крана на потребителите  в  селата Богдан,  Драганово,