Home Articles posted by admin
Воден цикъл
По информация от Община Добрич за “Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1”: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1” за Обособена позиция № 3 „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“ […]