Добрич Общество

Просветният министър връчи договор за Младежкия център в Добрич

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи на представители на общините Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца подписаните договори за финансиране на младежките центрове, намиращи се на тяхна територия, съобщиха от МОН.

Грантовете за изпълнение на договорите са на обща стойност 3 787 354 евро. 30% от средствата ще се използват за реконструкция и разширение на материалната им база, а останалата част за надграждане на цялостната дейност на младежките центрове. Дейностите по реализацията на проектите стартират от днес.

Чрез финансирането ще се осигури по-широк обхват на подкрепа и подобряване на благосъстоянието на младите хора на възраст между 15-29 години чрез провеждане на неформални образователни практики, както и индивидуализирани услуги за социално включване на младежи от уязвими групи. За реализирането им ще бъдат наети допълнително младежки работници и медиатори, които ще преминат обучение в съответствие с изискванията за качествена работа и образователно посредничество. Услугите в младежките центрове са достъпни за всички млади хора.

Финансирането се предоставя чрез управляваната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ ЕИП). Младежките центрове бяха изградени в предишния програмен период със средства по администрираната от МОН програма „Деца и младежи в риск” на ФМ ЕИП.

Договорът за Добрич бе получен от кмета Йордан Йорданов.

Министър Вълчев подчерта, че младежките центрове успешно реализират дейността си и за краткото си съществуване изградиха ефективен модел за работа с младежи.

Неотдавна Община Добрич съобщи, че проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“ е на обща стойност 1 895 105. 66 лв. Партньор на местната администрация е община Копавогур в Исландия. В рамките на проекта са предвидени строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване за обособяване на младежка зона в прилежащата част на Младежки център – Добрич, подобряване на материално-техническата база в Корпус 3 – Зала за танци, закупуване на оборудване и обзавеждане за реализиране на широк спектър от разнообразни дейности от и за младите хора. Планирани са младежки академии, обмени и инициативи, неформални обучения, образователни курсове, нови клубни форми, дейности за социално приобщаване, срещи с представители на уязвими групи, работа с млади хора от отдалечени населени места, дейности с представители на групи, различни от младежите, в това число родители, деца, учители и други специалисти работещи с младежи.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *