Водещи новини - дясно Общество Тервел

Инфраструктурни проекти за близо 660 хиляди лева в община Тервел получават финансиране от МИГ

Председателят на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари инж. Живков Георгиев, бивш кмет на Община Тервел, и настоящия кмет на общината инж. Симеон Симеонов подписаха днес три договора за изпълнение на проекти, с които Община Тервел е кандидатствала за финансиране от стратегията на Местната инициативна група.

Първият договор е за изграждане на център за социални услуги в с. Безмер. Ще бъде преустроена сградата на селската здравна служба в селото. Ще се изгради и оборудва кухненски блок с топла кухня, хладилни и складови помещения и помещения за персонала. Ще има нови лекарски и зъболекарски кабинет с чакалня и санитарен възел, както и помещения за клубни дейности. Проектът включва и доставка на автомобил за разнос на храна.Общинското ръкводство ще положи всички усилия новията център да заработи до началото на учебната 2021/2022 година, за да могат учениците от училището в с. Безмер и децата от детската градина да получават ежедневно храна от центъра. Новото звено ще обслужва и възрастните хора, които са абонати на домашния патронаж и живеят в с. Безмер и околните по-малки села.

 Вторият проект е за обновяване на вътрешната част на площад „Стария дъб“- подходите към входовете на блоковете „Албена“, „Гергана“, „Ралица“ и Боряна“ и градинките пред тях. Ще се подновят настилките  и  клоцовете на зелените площи. С времето те са деформирани и се нуждаят от обновяване. Намерението на общинското ръководство е да изпълни този проект паралелно с изграждането на паметника на Васил Левски, чието местоположение е в границите на площадното пространство, определено за реновиране по проекта.

 Третият проект е за ремонт на участък от улица „Дунав“ и улиците „Тимок“ и „Пирин“ в гр. Тервел. Ще се преасфалтират уличните платна, като преди това ще се ремонтира основата под тях.В определени участъци ще се полагат бордюри.

 Общата стойност на трите проекта е 657 759,76 лв. Средствата са осигурени с финансираната от ПРСР 2014-2020 Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *