Култура Общество

Препоръчват читалищата в област Добрич да станат и информационни центрове

Народните читалища да станат и информационни центрове на местните общности е една от препоръките, които прави Регионалният експертно-консултантски и информационен център „Читалища” в Добрич в анализа за дейността им за 2019 година. В документа се посочва, че в 113 населени места в областта има функциониращи 121 народни читалища – 13  в градовете и 108 в прилежащите села. Отчита се, че особено в селата те са единствените организации, изпълняващи културно-просветни функции.

В анализа подробно са посочени проблемите, които имат културните институти в отделните общини. Отчита се, че голяма част от читалищата са в собствени сгради, но те се нуждаят от ежегодни ремонти, тъй като сградният фонд е строен през 60-те и 70-те години на миналия век. Анализът показва, че 89 на сто от читалищата имат техническа обезпеченост с компютри и интернет. Посочва се още, че предлаганият културен продукт задоволява потребностите на местната общност, като е подчертано, че единици са читалищата без библиотеки, но пък всички имат нужда от обновяване на наличния библиотечен фонд.

Анализът за дейността на културните институти на територията на областта завършва с обобщени данни за разкритите дейности в читалищата и препоръки за подобряване на функционалността им. Сред основните препоръки са намиране на възможности за дооборудването им, особено на тези малките населени места, с комуникационна техника и обучение на кадрите за работа с нея, както и разнообразяване на дейността им.

С пълния доклад, представящ анализа за дейността на читалищата в областта за 2019 г., можете да се запознаете в секция „Актуално“ на интернет страницата на Областна администрация Добрич или на адрес: http://dobrich.government.bg/files/upload/Rekitz_doklad.pdf.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *