Добрич Общество

Разширяват Младежкия център в Добрич по проект за близо 1,9 милиона лева

„Младежки център Добрич – Вашето днес“ е проектът на Община Добрич, който е одобрен и ще получи финансиране на обща стойност 1 895 105. 66 лв. от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Партньор на местната администрация е община Копавогур в Исландия.

В рамките на проекта са предвидени строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване за обособяване на младежка зона в прилежащата част на Младежки център – Добрич, подобряване на материално-техническата база в Корпус 3 – Зала за танци, закупуване на оборудване и обзавеждане за реализиране на широк спектър от разнообразни дейности от и за младите хора.

Планирани са младежки академии, обмени и инициативи, неформални обучения, образователни курсове, нови клубни форми, дейности за социално приобщаване, срещи с представители на уязвими групи, работа с млади хора от отдалечени населени места, дейности с представители на групи, различни от младежите, в това число родители, деца, учители и други специалисти работещи с младежи.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *