Водещи новини Добрич Общество

Добрич вече разполага с екологична и модерна пречиствателна станция

Реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води на Добрич, която се намира край с. Врачанци, бе официално открита днес. Тя е модернизирана по проект за подобряване на водния цикъл в Добрич – фаза 1“, финансиран от оперативна програма „Околна среда“.

Кметът на града Йордан Йорданов, зам.-областният управител Красимир Николов и Димитрина Гамолова – началник на пречиствателната станция, прерязаха лентата на модерното, иновативно и екологично съоръжение, което е едно от първите в страната, както подчерта инж. Христо Атанасов, представител на фирмата изпълнител – обединение „ГИС АКВА БГ“.

Инж. Живко Неделев – ръководител на звеното за управление на проекта  припомни основните параметри на Проекта и представи новите инженерни съоръжения, изградени на пречиствателната станция. Договорът за изпълнение на дейностите за обновяване на съоръжението е на стойност над 26 млн. лв.

Извършена е цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция, така че тя да отговаря на всички изисквания на възложителя и на Европейските директиви за опазване на околната среда и качеството на пречистваните отпадъчни  води.

През  ноември 2019 г. Държавна приемателна комисия е издала  разрешение от компетентния орган – Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) за ползване на станцията.

Инж. Неделев раздели  изградените съоръжения условно на четири подобекта.

Първият е механичното стъпало. Изградени  са нова входна шахта, с бай-пас, нова сграда с решетки,  нов аериран пясъкомаслозадържител(АПМЗ), класификатор за пясък и сито за плаващи към АПМЗ, автоматичен пробовземачен апарат.

Вторият подобект е Биологичното стъпало, където са изградени нови биобасейни, проектирани за работа в режим за биологично отстраняване на въглерод, азот и фосфор, и отговаря на Европейските директиви.

Извършена е пълна реконструкция и преоборудване на разпределително  устройство към първични радиални утаители – 3 броя и е изграден един нов вторичен радиален утаител с наклонено дъно, както и помпени станции за циркулиращата активна утайка и излишната активна утайка.

Утайковото стопанство е третият подобект. Това е изцяло ново съоръжение. Изградени са два нови метантанкове, както и нова обслужваща сграда към тях, където се третира утайката, котелно, нов газхолдер за биогаз, газфакел.

Целта на новото утайково стопанство е да се затвори цикълът и от утайката да се произведе  биогаз – метан, а посредством генератори – електрическа енергия, с  която се покриват част от енергийните нужди на станцията.

Процесът на гниенето на утайката е анаеробен и се  извършва в двата метантанка. Самата утайка е предварително подготвена в стопанството, за да може да се получи биогаз.

Към днешна дата обекта функционира нормално, показателите на водата на изхода са в нормите съгласно българското законодателство и европейските изисквания.  – допълни инж. Неделев.

Изградени са и помощни съоръжения. Направена е пълна реконструкция на съществуващата административна сграда, оборудвано е цялостно лабораторията, въведена е пълна диспечеризация и автоматизация  на целия технологичен процес.

Кметът на града припомни началото, като подчерта, че една година е било времето за подготовката на проекта, избора на изпълнители и изказа удовлетворението си,  че след три години  реконструкцията на пречиствателната станция е факт. Той  благодари на двете министерства, помогнали това да се случи – Министерството на околната среда и водите и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за съвместните действия с Община Добрич.

„Това е едно изключително модерно и екологично съоръжение, което дава поглед в бъдещето. Пречиствателната станция е с капацитет на биологично пречистване 112 000 еквивалент жители, който може да поеме увеличаване на населението на града, което от своя страна е приоритет на кметския екип – да върнем хората в нашия град“ – подчерта Йордан Йорданов.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *