Общество

На над 8500 нуждаещи се от област Добрич е помогнал БЧК

„Общият брой на всички подпомогнати в пари и натура лица за 2019 година е 8508 – със 14 лица повече от предходната 2018 година“ – това заяви днес Соня Георгиева – заместник председател на Областния съвет на БЧК – Добрич в зала „Европа“ на Областната администрация в града, където се проведе редовната сесия за 2020 година на 66–то Общо събрание на Областната червенокръстка организация – Добрич.

„Чрез оперативна програма за храни – план 2017 бяха подпомогнати 5797 лица, от които 483 обхванати в 23 социални услуги. Раздадени са 157 577 кг. хранителни продукти, на обща стойност 343 231 лв. В края на 2019 г. стартира план 2018  на хранителната програма, чийто етап – раздаване в област Добрич започва в първите дни на 2020 година“ –  допълни тя.

На събранието присъстваха 30 делегати от областта, членовете на Областната контролна комисия, доброволци и гости, сред който Василка Каменова – заместник генерален директор на БЧК, Магдалена Миткова – директор на Дирекция за социално подпомагане град Добрич, представители на Общинска администрация от областта, неправителствени организации, партньори, доброволци на БЧК и БМЧК.

 „Конструктивното сътрудничество с държавните и местни власти, партньори, дарители и медии  спомогна  на доброволците и служителите на БЧК за степента на изпълнение на плана за 2019 година“  – подчерта още в самото начало Соня Георгиева.

„Социално-помощната дейност е приоритет за Българския червен кръст (БЧК) и ние оказваме подкрепа в пари и натура на хора в нужда. Една от най-уязвимите групи са децата, на които организацията помага чрез проекти и ресурс от общността“ – допълни тя.

В навечерието на Коледните празници с финансиране от Националния съвет на БЧК  са закупени здравословни хранителни продукти на стойност 2000 лв. за 200 деца, лишени или останали без родителска грижа, деца с увреждания и здравословни проблеми.

Проект „Топъл обяд“ за деца от социално слаби и многодетни семейства, които получават безплатна топла храна в училищните трапезарии за 2019 г. е бил на стойност 6000 лв., от които 1000 лв.  са принос на БЧК.

За учебната 2019/2020 година за втора поредна година добричката организация на БЧК е отпуснала три стипендии по 250 лв и една от 500 лв. на студенти от ВУЗ.

С хуманитарна помощ в размер на 17577 лв. през 2019 година са подпомогнати 3 социални институции с 215 потребители. Други 2081 лица са подпомогнати с привлечен ресурс от местни и чуждестранни дарители.

От фонд „Милосърдие“ 42 лица са получили различни суми, в зависимост от тежестта на случая, в общ размер на 3035.00 лв.

Националната дарителска кампания на БЧК и една от големите вериги хранителни магазини  „Купи и дари“ през изминалата година е събрала продукти на стойност 1195 лв., които са раздадени на 93-ма наши съграждани. Кампанията е подпомогнала и Дневния център за пълнолетни лица към Центъра за психично здраве“Д-р П. Станчев“, където има 20 потребители.

През зимните месеци БЧК партнира на Община гр. Добрич, както и на Фондация „Ръка за помощ“ и храм „Света троица“ по проект „Подкрепа за бездомни хора“.

Кампанията „Солидарност“, утвърдена от Областната организация е  една от 140 –те „добрини“ в чест на създаването на Национално дружество „Червен кръст“ . Фондът се подпомага от български и чуждестранни дарители, а всеки служител внася по сметката  му всяка година по едно дневно възнаграждение

Отчита се и повишен процент на кръводарителите в областта, като към 31-ви декември 2019 година те са 2744 – с 422 повече спрямо 2018 г.

През изминалата година са обучени над 18 групи деца и учители от 10 училища в областта по Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ , като лектори са служители на ГД ПБЗН от цялата страна.

Превенция на кризисните ситуации при бедствия и аварии, както и при водно-спасителните дейности е акцент в дейността на БЧК.

Д-р Артюр Еринозов – Директор на БЧК – Добрич, запозна присъстващите делегати и гости на събранието с финансовите параметри на организацията през изминалата година. „Общите приходи за 2019 г. са 407 475,81 лв. и спрямо 2018 г. са намалели с 11.8% за сметка на стопанската дейност, а общите разходи са  461297, 53 лв. и са занижени с близо 3% спрямо 2018 г.“ – подчерта той. С 39% са се увеличили даренията. 

„Независимо от негативния общ финансов резултат, през отчетната 2019 година, областната организация е стабилна и приключи с обща наличност на парични средства в размер на 193550,98 лв., от които собствени  – 160 822 лв., по програми – 24090 лв, средства с целево предназначение – 5726 лв и средства по фондове – 2913 лв.“ – обобщи д-р Еринозов.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *