Бизнес Водещи новини - дясно Добрич

Проектът за индустриален парк в Добрич ще търси финансиране от Брюксел

Публично предложение към Община Добрич и Областна администрация Добрич за съдействие при подаване на проекта Индустриален парк – Добрич за финансиране на технически проект в Брюксел през 2020 година отправя Клъстер Черноморска Икономическа Зона.

“Изграждането на Индустриален Парк Добрич се планува да бъде реализирано на два етапа. Предвижда се той да бъде прецизно организиран, според видовете бизнес дейности и заявеният инвеститорски интерес в планувани зони.

Първият етап включва изграждане на две зони, първа зона – Областен експо център „Добрич“ от 420 декара, включващ панаирна и логистична зона, високотехнологичен инкубатор, интермодален терминал, митница, силози и зърнен терминал.

Втората зона от 280 декара ще представлява индустриален парк с урбанизирани индустриалните терени снабдени с изцяло изградена вътрешна и външна инфраструктура – пътища, достъп до железопътна линия, електропровод, канал, газопровод, водопровод, оптичен кабел, обясни д-р инж. Дойчин Ников, председател на КЧИЗ.

Идеята е паркът да е на площ от 600 000 кв. м. Вариантите за това са няколко. Единият е той да се изгради на държавен терен – до бившето военно летище Добрич, вторият е за общински терен, по преценка на Община Добрич, а третият – в частен терен с инвеститор.

Като подпроект е разработена идеята за интермодален терминал с бизнес и товарно летище за реекспорт на стоки, направления Азия – България – Румъния – Централна Европа.

Предвижда се финансирането на проекта да е по европейски програми или публично-частно партньорство.

Д-р инж. Дойчин Ников припомни, че през 2016 г. стартирана процедура за преотстъпване на голяма част от терена от Министерството на отбраната и за деактуване на имота в общинска собственост. Според автора на Общия устройствен план на Добрич арх. Иван Димчев, има всички дадености теренът на бившето летище да стане логистична зона от висок ранг. През 2017 г. беше приет новият ОУП на Община Добрич, който предвижда да бъде изграден интермодален терминал в района на бившето военно летище.  През януари 2018 г. проектът на СНЦ “КЧИЗ“ за изграждане на нов логистичен коридор и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа бе представен пред Областния съвет за развитие в Добрич и пред кмета Йордан Йорданов от д-р инж. Дойчин Ников, председател на КЧИЗ. В рамките на проекта се предлага в гр. Добрич да бъде създаден интермодален терминал на територията на бившето военно летище край града.

През ноември 2018 г. е заявена подкрепа към проект “Български логистичен коридор (Азия-Порт Варна-Русе- Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” с писмо №РР-05-18/05.11.2018г. към МФ от Областна администрация Добрич. На следващия месец  е заявена подкрепа от Община Добрич.

“Клъстер Черноморска Икономическа зона” (КЧИЗ) е иновационен индустриален проект в България с площ от 6 700 000 м2 за привличане на мащабни инвестиции (ПЧИ) в черноморска икономическа зона (ЧИЗ), Североизточен и Северен централен райони на България, посочва инж. Ников.

Проекта на СНЦ “КЧИЗ” в обществена полза за нов български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) през пристанище Варна и град Варна вече е подкрепен от Областни администрации – Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе, и общини Добрич, Шумен, Русе, от г-н Иван Портних кмет на Община Варна и от Постоянна Комисия (ПК) “Европейски въпроси и международно сътрудничество” към Общински съвет –Варна.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *