Общество Развлечение

Оставиха една лотария, масово търсене на билети

Организирането и провеждането на лотарийна дейност ще бъде в правомощията на едно дружество – “Държавен спортен тотализатор”. Забранява се организирането на лотарийни игри от частни оператори.

Това беше окончателно решено в Парламента, след като депутатите приеха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Поправките бяха внесени извънредно в дневния ред на Народното събрание.

От деня на влизането в сила на закона, лицензите за организиране на лотарийните игри (с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности), издадени на организатори, различни от Държавното предприятие “Български спортен тотализатор”, се прекратяват.

Забранява се изплащането на печалби от лотарийни игри – извън обектите или пунктовете, определени за тази дейност, както и извън банки.

Преустановява се разпространението и продажбата на билети, фишове, талони от организатори – различни от тиражираните от “Български спортен тотализатор”.

Забранява се организирането на хазартни игри вече и в сградите в режим на етажна собственост – без решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.

На ненавършилите 18-годишна възраст няма да бъде разрешено да бъдат продавани билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри.

Висящите производства по издаване на лицензи, извършване на промени по издадени лицензи, както и за издаване на удостоверения за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, на организатори, различни от Българския спортен тотализатор, се прекратяват и внесените държавни такси се възстановяват на съответните лица.

Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на разпоредбите ще се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра.

Поетапно, билетите и фишовете, които не са продадени до влизането в сила на Закона, ще бъдат унищожени края на 2020г.

Парламентът не прие предложението на левицата за забрана на всякаква реклама на хазартни игри.

Очаква се – до дни, Законът да влезе в сила след обнародването му в “Държавен вестник”.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *