Добричка Общество

За повишаване на местните приходи ще работи Община Добричка

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Добричка се провежда днес. От 10 часа своето мнението изразиха и направиха предложения кметовете и кметските наместници и общински съветници.

Следобед ще е публичното обсъждане с граждани, НПО, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината, с директори на детски градини и училища, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари.

Проектът за бюджет бе представен от кмета Соня Георгиева. В основния политически документ на Общината е заложен оптимален баланс между желаното, необходимото и възможното с наличния финансов ресурс, посочи тя.

Както Про Нюз Добрич писа, предложеният проект на бюджет за 2020 година е в размер на 23 238 737 лв. с включен  преходен остатък от 3 406 441 лв. общо за местни и държавни дейности. От централния бюджет Община Добричка ще получи 10 251 956 лева обща изравнителна субсидия за делегираните от държавата дейности, 1 935 700 лева – за местните дейности, 454 100 лева – за зимно поддържане, и 2 013 900 лева – за капиталови разходи. Прогнозата за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на 5 360 000 лева. Посочено бе, че възможностите на сега съществуващата система от местни данъци и такси стават все по-изчерпани, те допълнително се ограничават от действащите данъчни облекчения. От проекта за бюджет става ясно, че ще се търсят възможности за реформиране на системата.

Инвестиционната програма на Община Добричка за 2020 година предвижда да бъде извършен ремонт на кметства в 21 населени места, на 13 детски градини, на 14 читалища, на 5 здравни служби, на 9 младежки и пенсионерски клуба, на 3 училища и т. н. Предвижда се също ремонт и изграждане на сгради за обществено ползване в 11 населени места – автоспирки, стопански постройки, дом на покойника и др. Ще бъдат благоустроени 18 обекта в 15 села – тротоари, естествени чешми, водостоци, огради и т. н. Предвидени са средства за основен ремонт на 68 улици в 49 населени места, както и текущ ремонт на 92 улици в 34 села.

Проблемът със събираемостта на данъците постави общинският съветник Димитър Чернев. Той представи данни, според които събираемостта в повечето населени места е 50 процента, една в 7-8 села е 70 на сто. Чернев предложи събираемостта да бъде обвързана с инвестиционната програма. Кметът обясни, че има фирми и предприятия, които плащат големи данъци и така се увеличава събираемостта на самите села, докато в други населени места стопански субекти са обявени в несъстоятелност. По думите на Георгиева трябва да се намери един достатъчно добър баланс, за да могат в голям процент да бъдат удовлетворени нуждите. Тя заяви, че ще се търсят начини и механизми за повишаване на местните приходи, като един от тях ще е принудителното събиране. Димитър Чернев постави и въпроса за липсата на предвидени средства за ремонт на общински пътища, някои от които са в лошо състояние. Соня Георгиева посочи, че през последните години ремонтът и изкърпването на тези пътища става от средствата за зимно поддържане. М. г. е било направено възлагателно писмо за такова изкърпване на улици, но то не е извършено. Средствата и обектите ще бъдат прехвърлени за 2020 година.

Добър бюджет според възможностите нарече проектът за финансов документ но Община Добричка председателят на Общинския съвет Дико Иванов, който е и бивш финансов зам.-кмет. По думите му е можело да бъде напрегнат още малко в частта за очаквани приходи от управление и разпореждане с общински имоти. Иванов сподели тревогата си относно водоподаването, което определи като най-големият проблем в общината. Председателят на ОбС сподели, че в село Владимирово няма вода 10 дни, а в Бдинци и Вратарите е била спряна по-рано. По думите на Соня Георгиева през м. г. Община Добричка е превела на ВиК около 55 000 лева за ремонтни дейности в населените места. Кметът съобщи, че предното управление на Общината е водило преговори с ВиК за подмяна на водопровода на централните улици в три села – Бранище, Славеево и Батово във връзка с рехабилитацията на пътя Добрич-Албена. Очаква се финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предвидени са над 600 000 лева. Продължаваме да водим разговори с ръководството на ВиК за подобряване състоянието на водоснабдяването в населените места, заяви Георгиева.

По време на обсъждането кметът на село Плачи дол Атанас Пенев поиска от бюджета да бъдат отпуснати по 5 000 лева на ръководеното от него населено място и на село Бенковски – за дофинансиране на борбите, които се провеждат там.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *