Общество Регионални - начална

Двойно по-малко са кандидатите за съдебни заседатели в район Добрич

Изтича мандатът на съдебните заседатели в районните съдилища в Добрички съдебен район, а липсват достатъчно нови кандидати, съобщават от Добрички окръжен съд.

Добричките съдилища се оказват в ситуация на недостиг от кандидати за съдебни заседатели за районните съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Добрич, след като мандатът на  досегашните заседатели изтича в началото на идната година, а желаещите са твърде малко.

80 съдебни заседатели са нужни за най-големия районен съд в областта, обхващат територията на общините Добрич, Добричка и Крушари. Според законовата уредба, общинските съвети в трите общини е трябвало да излъчат по:

  • Община Добрич – 53-ма представители
  • Община Добричка – 20 представители
  • Община Крушари – 7 представители

Предложените към момента кандидатури от трите общински съвета са:

  • Добрич – 25 кандидати
  • Добричка – 8 кандидати (не за всички обаче са представени всички изискуеми документи)
  • Крушари – няма да предложи свои кандидати за съдебни заседатели поради липса на желаещи

Към момента не е постъпила нито една кандидатура за съдебен заседател в Районен съд – Каварна, при положение, че институцията се нуждае от 25 заседатели – 17 от община Каварна и 8 от Шабла, коментираха от съдебното ведомство в областния град.

Най-балансирана е ситуацията в Районен съд – Балчик, където имат необходимост от 20 заседатели, а кандидатите са 15.

За Районния съд в Генерал Тошево съотношението е – от 25 необходими, 19 предложени.

Процедурата по избор е приключила само за Районен съд – Тервел, който е приел да работи с 12 заседатели, при утвърдена необходима бройка от 20 души. Във всички останали общини в региона набирането на кандидати за заседатели продължава.

 Съдебните заседатели участват в първоинстанционни наказателни дела и имат еднакви права и задължения със съдиите. Те трябва да са на възраст от 21 до 68 години, да не са осъждани за умишлено престъпление и да имат завършено най-малко средно образование. За заседатели могат да бъдат избирани граждани, които имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват. Избират се за срок от 4 години и нямат право на повече от два последователни мандата.

За предстоящия мандат 2020 – 2024, петте районни съдилища в региона се нуждаят от общо 170 съдебни заседатели, а постъпилите към момента кандидатури са двойно по-малко – само 79. Липсата на достатъчно кандидати за съдебни заседатели е сериозен проблем, тъй като може да доведе до невъзможност за разглеждане на наказателни дела или до забавянето им.

Ръководството на Окръжния съд в Добрич призовава гражданите да се възползват от възможността, която законът им дава, за участие в правораздавателната дейност. Едновременно с това се напомня на Общинските съвети да изпълнят вмененото им законово задължение, като положат повече усилия за набиране на кандидати за съдебни заседатели.

Съгласно законовите разпоредби съдебните заседатели за районните съдилища се избират от общото събрание на съответния Окръжен съд, което преди това определя и броя на необходимите за всяко съдилище заседатели. Общинските съвети по места имат задължението да проведат процедурата за подбор на кандидати.

Недостиг на кандидати за съдебни заседатели има почти в цялата страна. В тази връзка в началото на декември Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изрази становище, че е необходима спешна законодателна промяна, която да предвиди възможността за удължаване на мандата на настоящите съдебни заседатели до избора и встъпването на нови заседатели в съдилищата.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *