Водещи новини - дясно Добрич Общество

Община Добрич изгуби окончателно делото за увеличените данъци за колите

Върховният административен съд излезе с решение по делото на областния управител Красимир Кирилов срещу решение на Общинския съвет на Добрич за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси.

Припомняме, че решението касае промени в размера на налога за моторни превозни средства.

Делото във ВАС е образувано по касационна жалба от ОбС, след като на първа инстанция – Административен съд-Добрич, областният управител спечели съдебния спор. ВАС приема, че измененията и допълненията в Наредбата са приети при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила от Закона за нормативните актове /ЗНА/. В мотивите си още ВАС посочва, че не са спазени изискванията за обоснованост, стабилност и откритост, че липсват становища и/ или предложения по проекта и преценява, че Административният съд в Добрич правилно е приел липса на икономическа обосновка на проекта за Наредба.

Решението е окончателно и ОбС в Добрич е осъден да плати на областния управител юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

И по делото за размера на такса „Битови отпадъци“, прието от ОбС на Община Добричка, ВАС постанови, че оставя в сила присъденото от Административния съд – отмяна на приетото от ОбС-Добричка.

Решението е от края на ноември 2018 година, с него е определена основата за изчисляване на такса „Битови отпадъци”. Решението бе обжалвано от областния управител заради приемането му при съществени нарушения на административно-производствените правила. В мотивите си ВАС посочва, че административният акт не е оповестен публично чрез средствата за масово осведомяване и решението не е доведено до знанието на заинтересованите лица. В този смисъл се нарушават правата на гражданите, посочват още от ВАС и отсъждат отмяна на акта. И това решение на Върховен административен съд е окончателно.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *