Общество

5 634 бедни от област Добрич ще получат хранителни пакети от БЧК

5 634 социално слаби жители на област Добрич ще получат хранителни пакети по Оперативната програма за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, съобщават от Областния съвет на БЧК. Всеки от правоимащите ще получи 24.570 кг продукти на стойност 50.82 лв. Хранителните пакети съдържат 16 вида храни – брашно, ориз, спагети, лютеница, зелен фасул, домати, грах, гювеч, говеждо със сос, олио и други.

Хранителни пакет ще получат:

Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;

 Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 ЗСПД през месец 08.2019 г.;

Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10 а ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;

Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 348.00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през месец август 2019 г.;

Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД през месец август 2019 г.;

Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец август 2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;

Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Хранителните продукти се предоставят лично на правоимащото лице срещу лична карта или на упълномощено от него друго лице. Пълномощникът може да получава хранителни помощи срещу следните документи: пълномощно за получаване на продуктите, подписано от правоимащото лице, което не е задължително да бъде нотариално заверено и лични карти на правоимащото и на упълномощеното лице.

График на раздаване по общини:

Балчик: 559 правоимащи – ул. “Варненска” № 2, 13.01.-28.02,

Ген. Тошево: 831 правоимащи – ул. „В. Априлов” № 5, 03.02.-28.02,

Град Добрич: 1 929 правоимащи – ул. „Б.Киро“, № 5А, ДКЦ 2, бул. „25 септември” № 68, 06.01.-28.02,

Добричка: 732 правоимащи, по селата, 10.02.-28.02,

Каварна: 454 правоимащи – ул. „Раковски” № 13, 08.01.-28.02,

Крушари: 236 правоимащи – ул. „9 септември” № 3а, 27.01.-28.02,

Тервел: 768 правоимащи – ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 8, 20.01.-28.02,

Шабла: 125 правоимащи – ул. „Равно поле” №35, 29.01.-28.02.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *