Бизнес Общество

Ограничиха до 30 000 лв. в кеш да се пренасят през границата

Министерският съвет прие решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон.

Прецизира се разпоредбата, свързана с осъществяването на законосъобразен и ефективен валутен контрол. В тази връзка, предвиденото в одобрения законопроект изрично утвърждава правомощието на митничарите да не допускат пренасянето на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече, или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна при получена от митническите органи по служебен път информация за наличието на публични задължения на лицето.

Също така е предвидено уеднаквяване на определената законова компетентност по установяването на нарушения на Валутния закон – както на външната, така и на вътрешната граница.

В законопроекта е предвидена изрична законова компетентност относно правото на митническите органи да съставят актовете за установяване на административни нарушения по чл. 18, ал. 2, 3 и 7 букви “в” и “г” от Валутния закон, съгласно Регламент (ЕО) № 1889/2005.

Въвежда се дефиниция за “укрит” предмет на нарушението и се отменя чл. 20, с което българското законодателство се привежда в съответствие с практиката на СЕС по отношение на отнемането в полза на държавата на цялата недекларирана сума.

Предвижда се и адекватно определяне на размера на глобата – част от размера на стойността на предмета на нарушението.

Източник: news.bg

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *