Добрич Общество

Фирма „НСК София” ЕООД е избрана да довърши блок „Добрич”

Столичното дружество „НСК София” ЕООД е определено за изпълнител на обществената поръчка за строително-монтажни работи на жилищен блок „Добрич” с обслужваща площ, става ясно от публикувано решение в сайта на Общината. Класирането на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние, на критериите за подбор и чиито технически и ценови предложения отговарят на изискванията на възложителя, е извършено съгласно предварително определения критерий „най-ниска цена”.

Решението за избор на изпълнител на обществената поръчка подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

„НСК София” ЕООД е класирано на първо място с предложена обща цена за изпълнение на договора 3 076 123.16 лева с ДДС. На второ място е класирано „Прогрес 99” ООД, Добрич с цена 3 588 545.86 лева с ДДС, а на трето – „Монолит” ООД, Добрич, с цена 3 650 348.77 с ДДС. 

Отстранено от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е дружеството „Добруджа билдинг” ЕООД, Добрич. Като мотив се посочва, че представеното ценово предложение в офертата на участника съдържа аритметични грешки, които не могат да бъдат преодолени без това да доведе до промяната на самото ценово предложение. 

Припомняме, че дейностите ще обхванат 1422,71 квадратни метра застроена площ и 7555,93 квадрата разгърната застроена площ. Предметът на поръчката включва довършителни строително-монтажни работи на две жилищни секции на 9 етажа, блок „А“ и блок „Б“. Първите два етажа са заети от обслужваща част – магазини, частично излизащи от контура на жилищните етажи.

Секция „А“ съдържа 21 апартамента, от които 7 тристайни и 14 двустайни, а секция „Б“ – 21 апартамента – 7 едностайни и 14 тристайни. На приземния етаж в двете секции под жилищната част е развит паркинг с един подход за общо 18 автомобила. В двете секции са осигурени по едно складово помещение за всяко жилище и общи помещения за водомерен възел и машинно за двата асансьора. Проектирани са 24 магазина с различна квадратура, разположени на приземния и втория етажи в блокове „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“ „Е“ и „Ж“, като част от тях са на втория етаж и под жилищните секции. Под мокрите помещения има проходим инсталационен канал.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *