Образование

Осем са маломерните паралелки в Добрич през учебната 2019/ 2020 година

Седем паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив в пет общински училища утвърди на свое заседание днес Общинският съвет.

По две маломерни паралелки ще има в ОбУ „Йордан Йовков“ – една в III клас с 15 ученици и една професионална в X клас с 13 ученици, и в ПГ по Аграрно стопанство – една по специалността „Механизация на селското стопанство“ с 16 ученици и една по специалността „Производител на селскостопанска продукция“ с 15 ученици. По една маломерна паралелка ще има в ОУ „Никола Вапцаров“ – в VI клас с 14 ученици, в СУ „Димитър Талев“ – в XII клас с 15 ученици и в ПГ по Ветеринарна медицина – в VIII клас с две специалности: „Ветеринарен техник“ и „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ с общо 15 ученици.

Маломерните паралелки бяха утвърдени във връзка с постъпили в Община Добрич докладни записки от директори на петте общински училища. По тях има положително становище на началника на Регионалното управление по образованието в Добрич.

Предложенията се мотивират с намаляване на броя на учениците поради миграция, с наличие на необходимата материално-техническа база и учители, с липса на възможност за сливане с друга паралелка и с очаквания за записване на ученици след приключване на септемврийската поправителна сесия.

Припомняме, че на предната сесия на ОбС бе гласувана една маломерна паралелка – в Спортното училище „Г. С. Раковски”. Тя е в 5 клас с 10 ученици. Докладната записка на директора бе мотивирана със спецификата на училището, както и с необходимостта подготовката за активна спортна дейност да започва в ранна възраст.

Финансирането на утвърдените маломерни паралелки ще се извършва в рамките на делегираните бюджети на училищата.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *