Новини

Расте броят на децата, които посещават детски ясли в област Добрич

579 деца са постъпили в самостоятелни детски ясли или яслени групи в състава на детски градини (ДГ) в област Добрич през 2018 година, съобщават от Териториалното статистическо бюро. Данните сочат, че те са с 27 повече в сравнение с 2017-а. В края на м. г. за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 594 деца. От тях момчетата са 313, а момичетата – 281.

13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на /ДГ/ с общо 667 места в тях функционират в област Добрич към 31.12.2018 година. В страната има 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ с общо 32 226 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се запазва.

Осигуреността с места в детските ясли към края на м. г. общо за област Добрич е 15.9 на 100 деца до 3-годишна възраст, като за страната е 17.3 процента. Най-висока е осигуреността с места в областите Габрово (26.7 на сто), Благоевград (23.6 процента) и Плевен (21.6 на сто).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Добрич по възраст през 2018 година, се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 87.2 процента, а децата на 1 година – 12.8 на сто.

В края на м. г. обхватът  на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 16.6 процента, а за област Добрич е 14.2 на сто. В сравнение с предходната година този показател  за страната е без изменение, а за област Добрич нараства с 0.9 процентни пункта.

Към края на 2018 година по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 184 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 71, като 65 от тях са медицински сестри.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *