Водещи новини - дясно Образование

Европейско обучение за преподаватели от ФСГ „Васил Левски” – Добрич

Четирима преподаватели на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, приключиха своите обучения по програмата Еразъм+. Те са финансирани по проект „Готови за бъдещето” на програма „Еразъм+”, ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ и бяха организирани в две различни теми.

Темата на първото обучение беше  „English for Teachers (A2, B1)”, в което бенефициенти бяха  Десислава Костадинова – учител по философия и Милена Николова – ръководител на направление ИКТ. Двуседмичното обучение се проведе в CES Edinburgh Centre of English Studies, Единбург, Шотландия. Партньори и организатори на това обучение са English Matters, с които училището от Добрич поддържа връзка вече няколко години. Групата участници в курса се състоеше от 12 преподаватели от различни европейски държави, които ежедневно  бяха разпределяни в работни групи. Обучението се проведе от английски учители и се редуваха модули от теория и игри, което се препоръчва и за работата в клас. В програмата беше отделено време и за запознаване с културата, историята, символите и традициите на Шотландия.

Теодора Иванова и Димитричка Порязова – учители по професионална подготовка, се включиха в структуриран курс „Coaching – А powerful toоl” /Коучингът – мощен инструмент/“. Обучението бе организирано от „Learning Тogether” и се проведе в Порто, Португалия. В групата бяха  20 души, учители по различни предмети – математика, физика, икономически дисциплини, английски език, учители в начален курс и  работещи в центрове за професионална квалификация от няколко държави. Дискутираха се различни видео материали, в които се акцентира върху креативността, комуникативността, дизайна на мисленето и поощряване на нестандартно мислене.

Предстоят дейности за споделяне на опита с колеги в училището и от областта. През новата учебна година ще бъдат подготвени уроци, в които ще се приложи наученото по време на структурираните курсове.  

По този проект се подготвя и дейността “Наблюдение на работа”. Бенефициенти ще бъдат 6 души от мениджърският екип и учители. Партньор по тази дейност е професионално училище в Измир, Турция. За една седмица те ще се запознаят с различни методологии за разработване на нови инструменти и приложения за обучение с цел подобряване на качеството на професионалното образование и функционирането на дуалната система.

Очакваното въздействие на проекта „Готови за бъдещето“ е главно върху професионалното развитие и квалификация на преподавателите, върху атрактивността, статута и цялостната атмосфера на институцията, в която работят, посочват от учебното заведение.

В условията на нарастваща конкуренция и динамични промени в европейския и националния контекст ФСГ „Васил Левски” ще продължи да модернизира непрекъснато образователната дейност в областта на професионалното образование. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *