Водещи новини - дясно Общество

130 щанда и зони за отдих, предвижда конкурсът за нов облик на пазара в Добрич

130 щанда с площ от 5 кв. метра всеки, 30 търговски обекта на закрито с площ от 6 до 24 кв. метра с осигурен достъп до течаща вода и канализация и терен за търговия с дръвчета върху 100 кв. метра – това са  част от елементите, включени в техническото задание на архитектурния конкурс за нов облик на Централния пазар в Добрич, обявен на официалния сайт на общината. Конкурсът предвижда да се оформи централен вход за пешеходци и велосипедисти откъм подлеза под ул. „Отец Паисий”, който ще бъде реконструиран така, че да се използва от пешеходци, велосипедисти и хора с двигателни увреждания без технически съоръжения. Освен щандове за земеделска продукция, собствено и местно производство – зеленчуци, плодове, месни и млечни продукти, риба  и консервирани храни, бъдещият обновен пазар трябва да има условия за провеждане на тематични борси и изложения, еднодневни фермерски базари, събрания на наемателите, външни чешми и зони за отдих.

      Проектът трябва да предложи нови мерки по градското обзавеждане и при нужда –    по-нова организация на движението, като например „споделено движение“ по улиците „Полковник Дрангов“, „Даме Груев“, „Охрид“, „Гоце Делчев“, „Генерал Цимерман“, „Княз Дондуков“, които се намират в района на пазара. Участниците в конкурса трябва да предвидят възможности за паркиране за автомобили и велосипеди в улиците, които са предмет на проекта – територията от площад „Свобода” до Автогара – Добрич. Трябва да бъдат предложени и решения  за реконструкция и модернизация на други прилежащи площи и площадни пространства, ако това обслужва концепцията на проекта.

      От общинската администрация в Добрич обобщават, че според резултатите от проведена анкета, жителите на града изразяват „категорично желание  за значима промяна на пазара в гр. Добрич и прилежащите му улици и пространства.” Голяма част от анкетираните смятат, че трябва да се подобри достъпността, да се обособят няколко зони, сред които и зони за отдих и организиране на събития, зони за паркиране и складова зона. Необходима е и лаборатория за проверка на количеството и качеството на стоките, смятат участници в анкетата.

      Анализ на сегашното състояние на пазара сочи, че той няма „ясна функционална схема”. „В момента пазарът  е разделен на „Горен“ и „Долен“, като това е обусловено от площадки, чиято вертикална планировка е ориентирана към улици на различни абсолютни височини. На „Горния“ пазар е изградена самостоятелна стоманена конструкция с винилово покритие. Там са разположени 78 щанда, но 20 от тях са трайно незаети, заради неблагоприятното им разпределение и прекомерната гъстота. На тази „Горна“ площадка са построени и част от монолитните магазини, към които също няма достатъчен търговски интерес. На „Долния“ пазар се намират сградата на Халите и хаотично разположени още 79 щанда. Около 40 от тях се намират извън регулационните граници на УПИ ІІ „ЗА ПАЗАР” в кв. 510 по ПРЗ „Русия І”.” – твърдят общинските експерти. Според тях, на пазара няма общодостъпна тоалетна, пазарът и подходите към него са труднодостъпни за хора с двигателни затруднения, велосипеди и детски колички. Усеща се и недостиг от места за паркиране. В радиус от около 100 метра има около 120 паркоместа, от които 65 са безплатни, 55 са част от платената „Синя зона”. Няма велосипедни стоянки, осветеността на щандовете и на общите пространства в тъмната част на денонощието е лоша, става ясно от анализа на сегашното състояние на пазара.

    Организатор и възложител на архитектурния конкурс за идеен проект е Община Добрич. Нейни партньори са: Група за подготовка и провеждане на обществено допитване – доброволци; Камара на архитектите в България; Съюз на архитектите в България; Регионален фонд за градско развитие.

Предвижда се изработването на бъдещия инвестиционен проект да е на стойност до 100 000 лева, без ДДС. Заложено е финансовият ресурс за реализация на проекта да е до 2 милиона лева, без ДДС. Предложените идейни проекти следва да се съобразят с тази стойност, посочват от Община Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *