Водещи новини - дясно Общество

Над 150 души чакат за място в Дома за стари хора в Добрич

154 души чакат за настаняване в Дома за стари хора. Капацитетът на социалното заведение е 115 места. Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане за Про Нюз Добрич в отговор на отправено запитване. Данните сочат, че другите два общински дома за стари хора – в тервелското село Полковник Савово и в крушарското Добрин, са с капацитет по 25 места. Чакащи за настаняване в първия са четирима души, а за втория няма такива.

Според статистиката на Агенцията за социално подпомагане най-много чакащи за място в страната са за Дома за стари хора в Добрич.

Една от причините за големия наплив е, че се подават документи от цялата страна. Настаняването става по поредност на подаденото заявление, местоживеенето няма значение, обясни директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Добрич Ирена Баирова. Според нея друга причина за големия брой чакащи са много добрите условия, които предлага социалното заведение в Добрич. Влияние оказвал и фактът, че населението е застаряващо. Много от децата на възрастните хора отивали в чужбина и когато останели сами, предпочитали да отидат в старчески дом. „Наблюдава се тенденция към значително увеличаване на броя на лицата, които желаят да ползват социални услуги в Домове за стари хора, което е в резултат на ограничените възможности за ползване на алтернативни социални услуги в семейна среда от възрастни и самотноживеещи хора”, каза още директорът на РДСП.

Повече чакащи има за домовете за болни възрастни хора, посочи Ирена Баирова. В Добричка област те са два – Дом за възрастни хора с деменция в село Опанец и Дом за пълнолетни с умствена изостаналост в село Българево. При капацитет 50 места за социалното заведение в Опанец чакащите са около 70. Толкова са и за дома в Българево, който е със 120 места.

Дом за стари хора в с. Полковник Савово

„При посещения сме констатирали, че нашите домове са в отлично състояние по отношение на сградния фонд, условията в тях, грижите, които се полагат, храненето. Хората са настанени в стаи с по едно или две легла. Хигиената е на страхотно ниво. Дори и в дома Опанец, където домуващите са с деменция, лежащо болни, хигиената е на много високо ниво”, коментира Ирена Баирова. Теза констатации са направени при посещенията на Звеното по мониторинг и оценка, включващо представители на РДСП и Областна администрация, през последните няколко години. При тях са извършени анкетни проучвания сред персонала и потребителите. „След обработка на анкетните карти, попълнени от потребители, преобладава общото мнение, че те са доволни от ползваните от тях услуги”, сподели Баирова. Домуващите изразявали мнение, че се чувстват добре, тъй като са в среда на хора със сходни проблеми и на тяхната възраст, че са доволни от грижите, които се полагат за тях, от количеството и качеството на приготвената храна.

Във всички домове за стари хора област Добрич се развива богата културна дейност, настанените в тях имат възможност да упражняват хобитата си, например да майсторят пейки, каручки и други, сподели Ирена Баирова. По думите ѝ домуващите не са забравени от обществеността – по различни поводи им гостуват деца от училища и детски градини, различни колективи. В Дома за стари хора в Добрич има създаден хор „Лира”, този в Полковник Савово организира фестивал „Златна есен”, а домуващите в Българево ходят и на море, допълни тя.

Ирена Баирова не скри, че в сферата на социалните услуги в област Добрич имат проблеми с кадрите. По думите ѝ някъде не достигат кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри. Но в домовете за стари хора недостигът не е толкова голям колкото в другите системи, като в центровете за деца с увреждания, например, обясни директорът на РДСП.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *