Водещи новини Общество

Над три пъти над нормата са фините прахови частици във въздуха на Добрич

Отчетените стойности на фини прахови частици във въздуха на Добрич тази вечер достигат до три пъти над нормата. Това сочат данните от седемте станции, позиционирани в града към 21.30 часа. Те са част от независимата национална мрежа от  1000 станции airbg.info

Най-високи стойности са измерени от станцията, позиционирана в района на ул. „Охрид”. Там данните показват 167 µg/m3 ФПЧ10, което е над три пъти над нормата от 50 µg/m3.  

В района на улица „Ген.Скобелев” замърсеността на въздуха е над два пъти над нормата – измерени са 116 µg/m3, на ул. „Райко Цончев” – 86 µg/m3, ул. „Страцин” – 60 µg/m3, ул. „Йордан Йовков” – 60 µg/m3, в кв. „Строител” измерените стойности на ФПЧ10 също са по-високи – 56 µg/m3. В норма са само показателите от станцията в района на ул. „Васил Левски” – 30 µg/m3.

С Наредба №12 от 15 юли 2010 г. са приети норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните ПДК за фини прахови частици: ФПЧ10
средно дневна норма – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно); ФПЧ2.5 – СГН + ДО – 30 мкг/м3.

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК – модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm – ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Follow Me:

Related Posts