Генерал Тошево Общество

Ген. Тошево влага 1 млн. лв. в ремонт на улици

Общинският съвет в Генерал Тошево прие бюджета на общината за 2019 година, като един местен депутат гласува „против”, а четирима – „въздържал се”.

Общият размер на бюджета на Генерал Тошево за 2019 година възлиза на 15 576 317 лв., от които 2 245 916 лв. са преходен остатък. Приходите за делегирани от държавата дейности са 7 076 546 лв., а приходите за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, са 8 499 771 лв.
Капиталовата програма за настоящата година е в размер на 12 788 344 лв. Инвестиционните дейности със собствени средства са в размер на 2 693 957 лв. Близо 1 млн. лв. от Капиталовата програма от собствени средства ще бъдат вложени в улична и пътна инфраструктура в цялата община. За трета поред година местната управа ще инвестира в разширяване на газопреносната мрежа чрез общинското дружество „Добруджа газ“ АД. За тази цел в бюджета са заложени 100 000 лв. В сферата на строителството са планирани ремонти по сградния фонд на четири кметства за малко над 36 000 лв. и рехабилитация на водопровода, захранващ Люляково и Писарово. Предвидени са средства за ремонт на сградата на ЖП гарата, след нейното фактическо придобиване от Общината, за спортната зала в двора на СУ „Никола Й. Вапцаров“, за ново енергоспестяващо LED осветление в цялата община. 182 429 лв. са средствата във функция „Образование“. Основно те ще обезпечат поставяне на външно видеонаблюдение в няколко образователни институции, газифицирането на кухненския блок в ДГ „Пролет“, ремонтите на Ученическо общежитие, оградата в ОУ „Йордан Йовков“ с. Спасово и кухненския блок на детската градина там.
Запазва се политиката по обновяване на културната и социалната инфраструктура в общината. Тук са включени ремонти на седем читалища, пенсионерския клуб на ул. „Петко Д. Петков“ в Генерал Тошево, здравната служба в с. Кардам и няколко гробищни парка в селата. Предвидена е сума за закупуване на специализирана апаратура както за Медицински център – I в града, така и за МБАЛ – Добрич. Запазват се и средствата по програма „Ин витро“, както и тези безплатни карти за пътуване от селата до общинския център.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *