Каварна Общество

Дадоха „зелена светлина” за икономическо развитие на района край Българево

Решение за създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на село Българево, непопадащо в границите на приоритетно природно местообитание за опазване и възстановяване на Понто-Сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона, взеха на днешното си заседание общинските съветници в Каварна. То бе внесено от председателя Красимир Кръстев и гласувано „за” от 16 общински съветници, а против бе само един.

Решението е взето въз основа на предложение от Стелиян Томов като председател на инициативен комитет „За туризма на Калиакра” и представляващ собственици на имоти.

Предвид факта, че общият устройствен план на община Каварна ще бъде приет не по-рано от 2022 година, кметът на село Българево също е изразил подкрепа към инициативния комитет и желание за ускорено създаване на условия за развитие на туризъм на територията от въпросните четири масива, което да предвижда откриване на работни места за местните хора.

Въпросната територия попада в границите на екологична мрежа „НАТУРА 2000”, конкретно Защитена зона „Комплекс Калиакра”.Предложението за териториално развитие на село Българево е  съобразено и със заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитените зони, тъй като за въпросните територии не са налице режими или забрани, ограничавайки ново жилищно или курортно строителство. Единственият разработен режим, обхващащ четирите масива, касае изграждане на фотоволтаични инсталации и нови вятърни генератори.

Желани3ето за териториални промени в района южно от с. Българево попада в зона, която предоставя възможност за развитие на туризъм в интегрирания план за управление на защитените зони.

Заради неприемливото 11-годишно забавяне с приемането на Общия устройствен план, към този момент местната инициатива за развитие южно от с. Българево, няма възможност за реализация. В резултат на това през последното десетилетие са пропуснати икономически ползи на местно, регионално и държавно ниво, а вследствие на това и влошаване на демографските показатели в общината. Поставени под риск са мащабни инвестиции, от които община Каварна има нужда за подобряване на местната икономика.

Не би следвало районът, в който се намират природни богатства като световноизвестния резерват Калиакра, както и залив Болата, който е част от Клуба на най-красивите и уникални заливи в света, най-близкото населено място – с. Българево, да бъде възпрепятствано от реалната възможност да се развива като водеща културно-природна туристическа и предпочитана дестинация, се посочва в докладната записка на председателя на Общинския съвет.

За да бъдат подкрепени жителите на село Българево и собствениците на имоти, местният парламент реши да определи територията, в която попадат четирите масива – 29, 30, 31 и 32, като територия от регионално и първостепенно значение за общината, с цел създаване на условия за ускорено развитие на туризъм в региона, в близост до резерват Калиакра, касаещо разкриване на голям брой нови работни места, като предпоставка за подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели. Предстои да се направят постъпки за уреждане на въпросните имоти между село Българево и морския бряг като територия, предназначена единствено за курортни дейности, предвиждащо изграждане на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

Follow Me:

Related Posts

  1. Мария Щерева says:

    айде и на северното черноморие започват масово строежи.Не се спряхте, за някой лев на какво ли не сте готови. Това бяха едни от последните запазени красиви места,жалко,много много жалко.

  2. Жени Калоянова says:

    Голямо борене на демографска криза, с бетон? Смях в залата, явно ще се ходи в Гърция на море и това е

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *