Добрич Общество

Довършването на блок „Добрич” – без дългосрочен заем

Предложението за довършването на блок „Добрич” Общината да тегли дългосрочен заем за пореден път не успя да събере нужния брой от 21 гласа на общинските съветници. Макар за второто извънредно заседание на местния парламент по темата днес първоначалният размер на заема да бе на два пъти редуциран, „за” гласуваха 20 съветници.

Припомняме, че първоначалното предложение на общинската администрация бе да се тегли заем до 2,5 млн. лв. След като то не мина на редовното, а и след това на извънредното заседание на ОбС, 14 общински съветници от БСП, Реформаторски блок, Атака, АБВ и ДПС свикаха нова извънредна сесия с предложение за поемане на дългосрочен дълг в размер вече на 2 млн. лв. и срок на погасяване – до 66 месеца. Вчера от ВМРО направиха друго предложение – заемът да е до 1,5 милиона лева. С тези средства и очакваното възстановяване на 36 % от разходите за жилищната част, възлизащи на около 800 000 лв. ще бъде осигурена по-голяма част от сумата, необходима за довършване на строежа, считат вносителите от ВМРО.

Междувременно съветниците от ГЕРБ внесоха предложение довършването на блока да стане със собствени средства като при приемане на бюджета да се завиши приходната част с 1 550 000 лева, а в Програмата за капиталови разходи да се включи нов обект “СМР на блок Добрич”.

Председателят на комисията по строителство арх. Емилия Добрева предложи на колегите си от ВМРО да се присъединят към предложението в докладната записка на кмета Йордан Йорданов за заем до 2 млн. лв. Пламен Йорданов – един от вносителите на докладната за 1,5 млн. лв., заяви, че, според тях, 2,3 млн. лв. са напълно достатъчни и позицията им е, че не трябва да се тегли по-голям заем и да се натоварва допълнително бюджетът с лихви, когато могат да се изтеглят по-малко пари и да тежи по-малко на бюджета и на следващите общински съвети.

Иван Колев изрази мнението на колегите си от ГЕРБ, че проблемът с довършването на блока може да бъде решен със собствени финансови средства, без да се натоварва със задължения следващия общински съвет. Той посочи кои собствени приходи – данъчни и неданъчни, имат потенциал да се завишат в приходната част на бюджета. Подчерта, че има тенденция на увеличаване на собствените приходи на Общината, като ръстът за 2017 г. е 1,3 млн. лв., а 2018 г. – 4,6 млн. лв.

Иван Колев подчерта, че с предложението на ГЕРБ не се отнема възможността за изпълнение на всички разходи, предвидени от администрацията и няма опасност обекти, включени в капиталовата програма да останат неизпълнени. “Няма смисъл да се поема нов дългосрочен дълг и предложението няма да попречи на изпълнението на всички обекти от социална, образователна инфраструктура, благоустрояване и асфалтиране на улици. Ако се поучи финансов разрив и няма достатъчно приходи, може да се отиде към поемане на краткосрочен общински дълг, което може да се реши много бързо”, обясни Иван Колев. Подчерта, че в случая увеличението на приходите в никакъв случай не означава увеличаване на данъци и такси за гражданите.

Общинският съвет отложи решението за кредит за довършване на блок “Добрич”

Председателят на ПК „Законност, обществен ред и контрол” Зорница Михайлова предупреди, че решението ще бъде незаконосъобразно, тъй като новият проект за дълга не е подложен на публично обсъждане. Освен това, съдебната практика указва, че решение за поемане на дългосрочен дълг трябва да се взема след приемане на бюджета, а не преди него.

Според зам.-кмета Елка Димова, новият проект за дълга е в рамките на параметрите, подложени на обществено обсъждане и няма нужда от ново. Този дълг би повлиял не на бюджета за 2019 г., а на следващи бюджети, каза още тя.

Младен Матеев контрира твърденията, че със завишаването на приходната част ще се натоварят гражданите, като попита дали натоварване е необходимостта да са изрядни и да си платят дължимите данъци. Припомни, че е заявено, че ставки няма да се вдигат. Той попита какво е пречило досега да се избере изпълнител и да се търси финансиране. Както и защо толкова динамично се променят условия, стойности по изпълнение, по искано финансиране. Обърна внимание, че само част от съветниците са били запознати с условията на поръчката.

По думите на Елка Димова, условия на поръчката още официално утвърдени няма.

Кметът Йордан Йорданов обясни, че не може да се обяви поръчка, която е съставена от финансови средства и обезщетения на собственост, преди да е осигурено финансиране. Предлагаме това решение, защото смятаме, че е единственото възможно. Няма как да сме пуснали поръчката преди две или три години, разгледана е възможността за включване на блока към програмата за енергийна ефективност, което било отказано. И това е последното решение, което трябва да се вземе от ОбС, коментира той.

Според Зорница Михайлова, прави впечатление, че, когато Общината иска да свърши една работа, тя влага необходимия ресурс, за да я свърши за много кратко време, което е видно и от последните три сесии. “За мен това означава, че последните три години Общината е бездействала”, заяви тя. С което засегна администрацията и зам.-кметът Елка Димова заяви, че през тези три години служителите на общината са свършили много работа, видно от докладните, внесени в ОбС и не си стоят в кабинетите, за да чакат да работят по блок „Добрич”. Кметът също възнегодува, като определи като опити за внушения и манипулации твърденията, че общината не е работила по казуса с блок „Добрич”

Общинският съвет не одобри довършването на блок “Добрич” да става с кредит

Елка Димова изрази опасения във връзка с прогнозите за повече приходи, като обясни, че предстои да се намалят данъчните оценки на имотите, които имат подобрения и това ще намали приходите от такса „смет”. Поради намаляването на броя на децата в детските ясли и градини, щели да са по-малко и тези такси. А, поради държавната политика за намаляване на административната тежест върху гражданите, намаляват приходите от таксите от административните услуги.

Съветниците от ГЕРБ: Довършването на блок „Добрич“ да започне час по-скоро

По повод твърдения във връзка с размера на общинския дълг на Добрич към декември 2015 г. и 2018 г., Иван Колев заяви, според Националния регистър за задълженията на общините, дългът на Добрич към декември 2015 г. е бил 8,925 млн. лв., а не 12,5 млн. лв., както се твърди. Към декември 2018 г. той е 7,524 млн. лв. Председателят на Общинския съвет Иво Пенчев пък напомни, че има решение за дългосрочен дълг от 11 млн. лева във връзка с проекта за воден цикъл и все още по него има да се усвояват 3,5 млн. лв., което ще се случи през тази година. Допълнително Общината ще вземе дълг от фонд „ФЛАГ”във връзка с изпълнението на проекти от „Региони в растеж”.

Нов вариант за кредит за блок „Добрич” – от съветниците от ВМРО

Съветникът от Реформаторския блок Михаел Игнатов прикани колегите си да се обединят около едно решение. След прекъсване, по негово предложение,  той обяви, че ще направи компромис и ще подкрепи предложението на ВМРО за дългосрочен заем до 1,5 млн. лв. То получи подкрепа от 20 гласа „за”, един „против” и 15 „въздържал се”.

Когато трябваше да се гласува цялата докладна, пак Михаел Игнатов поиска тайно гласуване. Зорница Михайлова обърна внимание, че поемане на дългосрочен дълг трябва да се прави с поименно гласуване и не може да е тайно. В резултат на това при третото прегласуване, Игнатов оттегли предложението си за таен вот.

При явното гласуване предложението за теглене на дългосрочен дълг получи 20 гласа „за” и 16 „въздържал се”, с което не бе прието.

Днес бе последният възможен срок за решение за дългосрочен дълг, тъй като законът забранява поемане на такъв заем след изтичане на 39 седмици от избирането на Общинския съвет, което е утре.

На редовното заседание  на Общинския съвет във вторник, 29 януари, предстои да бъде разгледано предложението на ГЕРБ за осигуряване на собствени средства в бюджета на Общината за 2019 г. за довършване на блок „Добрич”.

 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *