Генерал Тошево Образование

Ген. Тошево с най-високи оценки в областта от последните матури по БЕЛ

Учениците от община Генерал Тошево имат най-висок среден успех от матурите по Български език и литература през 2018 г. в рамките на област Добрич. Това сочи анализ на Института за пазарна икономика.

Изчисляването на средната оценка на зрелостния изпит по български език и литература е на база на средните оценки за отделните училища в нея, претеглени спрямо броя на явилите се ученици в тях. Представяме само данните на матурата по български език и литература, тъй като е задължителна и на нея се явяват всички зрелостници.

През 2018 г. само пет общини са със средна оценка под среден 3,00 спрямо 8 такива общини преди година. Въпреки че няма нито една община със средна оценка над 5,00, то тази година цели 90 са с над 4,00, а 15 – с над 4,50 (от общо 237 общини, където са се провели зрелостни изпити; в останалите няма нито едно училище с поне един явил се ученик). Единствената община със средна оценка от матурите по БЕЛ над 4,50 в област Добрич е Генерал Тошево – 4,73.

Следват Шабла – 4,37, Добрич – 4,30, Каварна – 4,07, Балчик – 3,92, Тервел – 3,73, Крушари – 3,44. /За община Добричка системата няма информация/.

Данните и тази година потвърждават извода, че резултатите са функция на размера на общината, като по-големите училища в по-големите общини в общия случай постигат по-добри резултати. Изключения правят само общините, в които се явяват много малко ученици, но там резултатите се менят доста повече от година на година. Обратно, най-големите общини – София-столица, Пловдив, Варна, Бургас, където са разположени и водещите училища в страната, неизменно се нареждат и сред водещите по среден резултат.

Сравнението спрямо 2017 г. сочи, че повечето общини не изменят значително своя резултат, като само 87 от тях са се представили по-зле спрямо предишната година, при това повечето не са загубили над 10-15 стотни. Много малко са и значителните подобрения обаче, като с над 50 стотни спрямо 2017 г. средната си оценка по БЕЛ са повишили едва 8 общини, но нито една от тях не е с голям брой зрелостници. С други думи общият извод би могъл да бъде единствено, че представянето на зрелостниците на двете последни сесии не се е променило значително, но там, където има промяна, тя е по-често към (малко) по-добро.

Рано е да се каже дали миналогодишните изменения в модела на финансиране на училищата са довели до някакви изменения в резултатите на зрелостниците. Предвид, обаче, че те само изменят баланса на количествените аспекти в разходните стандарти, но не въвеждат качествен елемент в определянето им, няма причина да очакваме те да се отразят значително на постиженията на учениците. Другата значителна промяна в политиката спрямо училищното образование – повишаването на учителските заплати – също не е ключова за подобряването на крайните резултати, ако съдим от предишни анализи на PISA. От една страна това е така, понеже като цяло връзката между двата показателя по принцип е доста слаба, а от друга – защото скорошните покачвания в България представляват не толкова увеличение, колкото нормализация спрямо средните за страната заплати.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *