Без категория Общество Тервел

Разселват диви зайци в Тервелско в опит за съхраняване на популацията

С мерки като разселване на различни животински видове, Държавните горски служби опитват да съхранят и увеличат броя на обитаващите териториите на ловните стопанства животни.

20 броя диви зайци предстои да бъдат разселени в ДЛС “Тервел”, съобщиха от пресцентъра на Държавното горско предприятие. След предвидения в закона 45 дневен срок, в който животните трябва да престоят  в карантинен двор, те ще бъдат пуснати в ловно-стопанските райони на териториалното поделение. Животните са били доставени от „Сокол-БЛРС“ , като с разселването им се цели увеличаване на популация на този безценен вид дивеч.

“С носталгия по-старите ловци си спомнят времето, когато заекът е бил основен обект на лов в нашата страна. Известно е че преди 25-30 години България е изнасяла хиляди зайци, но числеността на този вид дивеч намалява прогресивно от 1970 г. насам, по-осезаемо след 1994 г. Официалните таксации посочват запаси в рамките на 370 до 420 хил. индивида за последните 20 години, колкото е бил отстрелът на заек през 1970 г.

Нивото на популацията е застрашаваща, а прираста е 0,68 при нормален около 1, което сочи, че запасите трудно могат да бъдат запазени”, с притеснение констатират от Държавното горско предприятие.

Обективните причини за критичното намаляване броя на дивите зайци, са комплексни – от влошаването на местообитанията, в частност интензивната селскостопанска дейност в териториалния обхват на ДЛС-Тервел, до недостатъчните усилия в посока стопанисването на дивите зайци.

Една от възможните мерки, които се предприемат, е разселване на животните в различните региони на страната.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *