Туризъм Шабла

Шабла става част от Мрежа на туристическите информационни центрове

Кметствата на Баняса и Аджиджа в Румъния и българските общини Шабла и Берковица, като представители на четири различни природни защитени територии с най-голям потенциал за екологичен туризъм, обединиха усилията си и инициираха съвместен проект, съобщиха от Зеления образователен център.

Проектът е наречен „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“. Той е финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Стойността на проекта е 506 313 евро, от които за община Шабла са предвидени 80 275 евро. Отговорник за изпълнението на дейностите за община Шабла е Зелен образователен център.
Целите на проекта включват постигане на съвместна, интегрирана визия за трансграничния район, като се започне с оценката на потенциала за устойчив туризъм на всеки партньор по проекта, като се обединят в работна мрежа Туристическите информационни центрове от зоните на проекта и се разработи обща туристическа стратегия на Мрежата.
Създаването на Туристическа информационна мрежа е част от многоцелеви маркетингов и информационно-консултантски подход, който обединява различни дестинации с цел да се осигури по-лесен достъп до туристическите услуги, както и до преживяването на традициите и обичаите на местните общности.
Всичко това е насочено към по-плодотворна работа с местните туристически икономически агенти, работещи в сферата на еко-туризма, привличане на журналисти, блогъри и туроператори за популяризиране на трансграничните уникални природни пейзажи и, не на последно място, разкриване на нови туристически маршрути и обновяване на старите чрез малки инфраструктурни

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *