Общество

Заверка с апостил на документи от общините извършва областната управа в Добрич

Заверка с апостил на документи, издадени от кметове и общински администрации се извършва в областната администрация в Добрич, съобщиха оттам. Услугата се предоставя от 1 януари 2019 г. и вече има постъпили 6 заявления за заверяване на над 10 документа.

Това е най-новата услуга, която се предлага в бюро „Комплексно обслужване“ в Областна администрация Добрич, след като бе направена промяна в Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, според която “Република България заявява, че оправомощени да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от Конвенцията са следните органи:

  1. Министерството на правосъдието – за актове на съдилищата и нотариусите;
  2. Националният център за информация и документация – за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена;
  3. (В сила от 01.01.2019 г.) областните администрации – за документи, издавани от кметовете и общинските администрации;
  4. Министерството на външните работи – за всички останали актове.”.

Чрез децентрализиране на услугата и възлагането й на областните администрации се цели да се намали административната тежест и да се облекчат потребителите на услугата.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *