Водещи новини - дясно Общество

Три контейнера за стари дрехи и обувки ще поставят в Добрич

В началото на 2019 г. Община Добрич предстои да сключи договор с българската компания Евротекс ЕООД за събиране на дрехи, съобщиха от общинската администрация.

Ще бъдат поставени три контейнера – два в централен район и един в жк„Добротица“.

Те са изработени по начин, който не позволява да се отварят от вандали. Фирмата, с която ще се сключи договор има разрешително за събиране, сортиране (подготовка за повторна употреба) и ръчно сепариране на дрехите, съобразно качеството и вида им.

Негодните за употреба дрехи и др. текстилни материали се балират и предават за последващо оползотворяване на фирми, притежаващи съответните разрешителни или регистрационни документи.

Компанията вече има поставени контейнери в градовете Бургас и Стара Загора.

Първият магазин „Мания” е открит в Добрич, 70% от клиентите са жени на 30-50 години

Евротекс ЕООД осъществява внос, сортиране и търговия на едро с дрехи втора употреба в страната и чужбина.

От информацията в другите градове, където такива контейнери вече са позиционирани, става ясно, че системата за разделно събиране осигурява лесен, сигурен и удобен алтернативен начин за разчистване на ненужните дрехи, което предотвратява тонове текстилен отпадък да стигнат до сметищата или да бъдат разпилени в близост до контейнерите за смесени битови отпадъци и нерегламентирано изгорени.
В съоръжението за третиране облеклата и другите текстилни материали, които са годни за повторна употреба и са преминали през дезинфекция, се използват повторно като дрехи втора употреба.

Тази система се внедрява като част от по-голямата за сметосъбиране и сметоизвозване, за да осигури на гражданите възможност да покажат своята екологична отговорност и да се освободят напълно безвъзмездно от своите ненужни дрехи в синхрон с добрите европейски практики. Досега те се изхвърляха в контейнерите за общия боклук или се оставяха в непосредствена близост до тях. Поради тази причина, за съжаление, разхвърляни стари дрехи и обувки все още са честа гледка в нашия град.
Контейнерите са ясно обозначени с надпис “ДРЕХИ И ОБУВКИ”. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху контейнерите са написани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Те се обслужват напълно самостоятелно, като е препоръчително дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торби.
Част от текстилните материали, събрани в контейнерите,  се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба, се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива – се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *