Водещи новини Общество

Живеещи в квартал “Дружба” 1 в Добрич негодуват срещу нов паркинг (снимки)

Живеещи в квартал „Дружба“ 1 се обърнаха към Про Нюз Добрич във връзка с парцел между блоковете 8, 7 и 10 в квартала. Той вече е ограден с лента. Според тях, става въпрос за парцел с площ 800 кв. м, който Общината е продала на собственика на верига магазини ТОМИ,  за да бъде изграден там паркинг.

Те твърдят, че от около седмица на паркинга до магазин  АВС има „демонстративно” положен фургон и започнат строеж, за който няма информациионна табела. Нямат яснота какво ще се строи на продадения от Общината парцел. Гражданите са притеснени, тъй като са получили информация, че мястото ще бъде  използвано за платен паркинг. Те питат защо ще бъдат оставени без място за паркиране, а ще трябва да плащат за това. Въпросът им е също дали имотът е продаден с предназначение паркинг, тъй като имат информация, че е трябвало да бъде зелена площ за отдих. Чрез продажбата на този парцел тотално се преобразява тази част от квартала и ще настъпи хаос в инфраструктурата на квартала, твърдят живеещите там.

Те настояват също да се изгради нов “джоб” за кофите за смет, ползвани от живеещите в блокове 9 и 10, тъй като на досегашния е било преместено магазинче за цветя и сега кофите са на тротоара и около тях се е превърнало в мини сметище, защото не може да се почиства.

В отговор на отправено от Про Нюз Добрич запитване от Община град Добрич отговориха, че с Договор от февруари 2018 г., сключен след проведен търг на 05.01.2018 г., е продаден поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.620.93 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, с площ 825.00 кв. м, в близост до магазин „АВС“ в жк „Дружба 1“. Имотът е идентичен с Урегулиран поземлен имот Х в кв. 2 и е предвиден „за паркинг“ по действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на жк „Дружба 1, 2 и 4“ на град Добрич.

В имота е изградена ограда, за която в Община град Добрич е представен трасировъчен протокол. Оградата е с височина на плътната част 60 см, за което, съгласно Закона за устройство на територията, не се изисква разрешение за строеж.

Магазинчето за цветя е разположено в зелените площи между бл. 9 и магазин „АВС“ има сключен договор№3А4-18-15/15.06.2018 г. за отдаване под наем с Община град Добрич и издадено Разрешение за поставяне № РП-237/14.08.2018 г. от главния  архитект.

От Община Добрич заявиха още, че ще бъде направена проверка за изграждането на нов “джоб” за контейнерите за смет, ползвани от живеещите в блокове 9 и 10.

 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *