Бизнес Общество Политика

Заплатите в област Добрич с 280 лв. по-ниски от тези за страната

През трето тримесечие на 2018 г., средното месечно възнаграждение за област Добрич е 836 лв., докато нивото на средната заплата в страната е 1 117 лв. – това сочат данните, изнесени от Областния статистически институт.

Разликата при средните нива в заплащането, между обществения и частния сектор е в полза на обществения – 948лв., докато в частния е 800 лева.

На годишна база, през третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Добрич се е увеличила с 5.8%, в сравнение със същия период на 2017 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г., са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

  • „Държавно управление” – 1 095 лв.
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 983 лв.
  • „ Образование” – 965 лв.
  • „ Селско, горско и рибно стопанство” – 958 лева

Като най-нископлатени са определени, наетите лица в икономическите дейности:

  • „ Транспорт, складиране и пощи” – 685 лв.
  • „Административни и спомагателни дейности” – 673 лв.
  • „Строителство” – 622 лв.
  • „Други дейности” – 608 лв.

824 лв. е била средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2018 г. За август е 821 лв., а за септември – 863 лева.

  • Средна месечна работна заплата по области:
Средни заплати 3- 2018
  • Средна брутна месечна работна заплата по сектори
Секторни заплати -3-2018
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *