Водещи новини - дясно Каварна Общество Регионални - начална

„Крайморска Добруджа” е новата защитена зона

Обществени обсъждания на проекти на две заповеди за обявяване на защитени зони обяви Министерството на околната среда и водите. Съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа” и „Девненски хълмове”.

Защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа” е разположена в землищата на с. Гурково, с. Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопечене, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич.

В едномесечен срок, считан от датата на публикуване на обявлението, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Пълният текст на проекта на заповедите е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите  и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4). В едномесечен срок от публикуването на 31 октомври 2018 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените режими.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *