Водещи новини - дясно Образование

Детска градина „Слънчице” в Добрич приключи работа по екологичен проект

В рамките на 6 месеца децата  и учителите от ДГ№10 „Слънчице“ в Добрич, с подкрепата на родителите, изпълниха заложените дейности  в проекта  „В страната Екология с интерактивна технология“, финансиран от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда на МОСВ в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”, съобщиха от учебното заведение.

Проектът имаше за цел формиране на екологична култура у децата чрез по-близък контакт с природата, обогатяване и затвърдяване на екологичните им знания  с използване  възможностите на интерактивните технологии.

Бяха закупени интерактивна дъска и необходимите към нея устройства за  осъществяване  на иновативен образователен процес. Децата бяха включени като участници в практически дейности. В ролята на туристи  те  наблюдаваха различни  растителни и животински видове в естествената им среда- в двора на детската градина, градския парк, местността „Дъбовете“ и събираха природни материали за изработване на еко-герой на проекта. Като изследователи  заснемаха насекоми и хербаризираха  растения,които подредиха в електронен албум.Като лесовъди  се включиха в засаждането на храсти  под формата на лабиринт в двора на детската градина.

Учителите разработиха интерактивни дидактични игри на екологична тематика  за всички възрастови групи и за деца със СОП,  чрез които  да се упражняват и затвърдяват получените екологични знания на интерактивната дъска.

Родителите участваха в изработването на екогерой със събраните от децата  природни  материали.

Децата – влизайки в ролята на еколози малки  се докоснаха  до естеството на природата -до нейното многообразие, красота, вълшебство и откриха своето място в нея. С помощта на лупи  наблюдаваха различни  насекоми,запознаха се много  тревисти, храстовидни и дървесни растения и тяхното значение за живота на човека и планетата. С игрите на интерактивната дъска ,без да се генерира  отпадъчна хартия,забавлявайки се имаха възможност многократно да затвърдяват получените екологични знания.

Учителите използваха нови инструменти  и програми за създаване на интерактивни  образователни игри, подходящи за децата от различни възрастови групи и за деца със СОП обогатиха своя ИКТ опит. В работилничките за създаване на еко герой се създадоха и развиха полезни, неформални взаимодействия между родители, учители и деца.

Родителите бяха запознати със същността на проекта и неговото значение за  екологичното възпитанието на децата им и получиха идеи как да продължат да развиват своята и на децата си съпричастност към опазването на околната среда и участието им в решаване на екологични проблеми.

Обновената технологична образователна среда и създадените по проекта продукти -лабиринт от храсти, образователни албуми и интерактивни игри, са  дългосрочна възможност   за   продължаващо екологичното образование на следващите поколения деца, считат от учебното заведение.

 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *