Общество Тервел

Община Тервел и „ВиК Добрич“ успешно си партнират в полза на жителите на общината

Населените места в Община Тервел имат характерните за малките селища проблеми с водоснабдяването – амортизирани етернитови водопроводни тръби, които често се пукат – дори от вибрациите на тежкотоварни автомобили или от резки температурни колебания, в резултат на което се налага спиране на водоподаването до отстраняването на съответната авария. Авариите са ежедневие, както в границите на населените места, така и по външните водопроводи, които осигуряват подаването на вода с необходимото налягане между водовземните съоръжения – водонапорни кули, водоеми, сондажи. Точно тези т.нар. “външни водопроводи“ са главните виновници за честото спиране на водата по селата или пък за недоброто налягане на водата в мрежата. И, докато общините имат някакви, макар и силно ограничени възможности да търсят финансиране за основен ремонт на водопроводната мрежа в населените места, то външните водопроводи са грижа изцяло на държавата, в лицето на съответния ВиК оператор, съобщи заместник-кметът на Общината Дияна Илиева.

Давайки си сметка, че ВиК дружеството, обслужващо област Добрич не е в добро финансово състояние и това ограничава чувствително възможностите за инвестиции, Община Тервел прие предложението на мениджмънта на ВиК оператора и на район Тервел да сподели част от финансовата тежест, за да бъдат решени в рамките на тази година проблемите с водоподаването на част от населените места.

Така, чрез заплатени от Община Тервел нови водопроводни тръби и чрез поети от район Тервел на ВиК ремонтни работи, бе изцяло подменен петкилометровият външен водопровод , захранващ с вода с. Нова Камена. Изцяло с финансиране от ВиК пък бяха закупени 3000 метра тръби, които се складираха в стопански двор на кооперация в с. Орляк. С 2000 метра бе подменено трасето на външния водопровод за с. Орляк, а с останалото количество ще се ремонтира външния водопровод за с. Мали Извор.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *