Водещи новини - дясно Общество

В Синя стая вече ще изслушват деца при съдебни дела в Добрич

В съдебната палата в Добрич беше открита т.нар. Синя стая или помещение за щадящо изслушване на деца – малолетни и непълнолетни. Тя е организирана и оборудвана със съдействието на Министерството на правосъдието, с активното съдействие на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Това е седмата синя стая в страната, която е създадена по тази програма.

Децата са най-уязвимата група участниците в съдебните и досъдебни процедури. Затова е необходима по-голяма грижа спрямо тях, посочи председателят на Окръжния съд Галатея Ханджиева.

Тя подчерта, че за първи път у нас Синята стая се изгражда в рамките на самата Съдебна палата. Обикновено те са в помещения, извън съдебните палати, и тогава съдебните състави трябва да отидат до там. „При нас това ходене из града ще бъде спестено. Всеки съдебен състав, който има такова дело, ще бъде в съдебна зала, която има видео конферентна връзка със Синята стая. В нея има две камери – едната е с микрофон и едновременно се предава звук и образ към съдебната зала и в реално време може да се наблюдава случващото се в Синята стая.

Съдебният състав – адвокатите, прокурора, страните по делата, ще бъдат в съдебната зала, а детето, което трябва да бъде изслушвано – в синята стая, която е в другия край на коридора. Синята стая е в административната част на сградата, осигурен е друг вход, а не през централния, където има охрана и металдетектор. Осигурени са играчки, за да се чувстват децата удобно. В спокойна обстановка те ще могат да водят разговор с психолог, социален работник, педагог, в зависимост от случая. Въпросите от съда – адвокат, прокурор, ще бъдат задавани чрез слушалка на специалиста, който разговаря с детето, за да бъдат задавани по подходящ начин на детето.

„Идеята на синята стая е да се спести на детето стреса от досега от обстановката в една съдебна зала. Няма значение колко голямо е едно дете, досегът със съдебната зала неминуемо ще окаже влияние върху неговата психика. Това би могло да се отрази на неговите възприятия, на начина, по който изнася нещата и това да затрудни съда при установяване на обективната истина, включително да злепостави интересите на детето”, коментира съдия Ханджиева.

Децата могат да са свидетели, жертви на престъпления, или самите да бъдат извършители на противоправни влияния, което също изисква тяхното изслушване. Не са рядкост случаите, в които деца биват изслушвани по повод граждански правоотношения – семейни спорове, спорове за родителски права. Могат да са жертви на домашно насилие.

Ако изслушването е в съдебната зала, детето може да се стресира, да се подтисне, да не предаде вярно нещата, да не сподели истинските си желания. За да се избегне това, са създадени сините стаи.

Социалните работници от отдел „Закрила на детето” работят активно със съдилищата, защото всяко дело, което е свързано с дете, социалният работник задължително изготвя социален доклад и има изслушване в съдебната зала, посочи директорът на  дирекция „Социално подпомагане” Магдалена Миткова. За миналата година отделът   е участвал в 306 граждански дела, при които са изслушани 19 деца. От началото на тази годината има 160 граждански дела, като изслушани са седем деца. „Социалните работници, които участват при изслушването, са много добри професионалисти. Те трябва добре да познават детето, то да им има доверие, за да не се страхува. Има и случаи, при които, с влизането в съда децата се затварят, понякога стават дори агресивни, не желаят да отговарят на никакви въпроси. Надявам се, че в тази стая те ще бъдат по-свободни, няма да получат този стрес”, коментира Миткова.

 

Гражданските дела най-често са за родителски права, за издръжка, при теглене на влогове, за продажба на имоти, за осиновяване от съпруга, когато родителите съжителстват, домашно насилие. Всяко производство, в което са засегнати интересите на дете, то трябва да бъде изслушвано. При спорове за родителски права, детето може да бъде изслушвано при възраст над 10 години.

„Към момента няма наказателни дела, по които деца да са изслушвани. Преди доста години пострадало от блудство бе момиченце на 4 годинки, което бе разпитвано по делото”, коментира Марияна Момчева – заместник-председател и ръководител на наказателно отделение в Добричкия окръжен съд.

Синята стая ще се ползва не само от съдилищата, а и от прокуратурата по досъдебните производства, както и социалните служби.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *