Общество

Три предложения от Добрич за Концепция за закона за социалните услуги

Три предложения постъпиха в деловодството в Областна администрация Добрич в резултат на проведеното обществено обсъждане на проект на Концепция на Закон за социалните услуги, съобщиха от областната администрация .

От Областния съвет на Български червен кръст предлагат към групата рискове, в резултат на въздействието на външна среда, при които лицата се нуждаят от подкрепа, да бъде добавено към текста „включително бедствия, аварии и кризи“. БЧК предлага също Законът за социалните услуги да регламентира „режим за спешна и временна помощ при непредвидими обстоятелства“, както и пакетът от социални услуги при бедствие да бъде лимитиран.

Второто предложение е от координатори за област Добрич по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, които предлагат да се регламентират в закона основни и специфични критерии за определяне на ниво/скала на потребностите от грижа/подкрепа за всеки потребител на социални услуги, да се въведат законодателни мерки, с които да се регламентира диференцираното финансиране на социалните услуги. Предлага се също да се регламентират на законово ниво статута, управлението, източниците на финансиране и комплекса от подкрепящи дейности при предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги. Иска се също да се разработи и утвърди национална програма за информиране и публичност по социално значими проблеми на деца/лица с увреждания, стари хора, и хора жертви на насилие и трафик, с цел повишаване на информираността и разбирането за необходимостта от обществена подкрепа и закрила на тези лица, както и реализиране на системни и целенасочени мерки за промяна на негативните нагласи и неглижирането към тези целеви групи и др.

Третото предложение е от ръководителя на екип деинституционализация във Фондация „Лумос“ – България, офис Добрич Снежана Ванкова. Тя изразява мнение по начините на финансиране на социалните услуги, като заявява подкрепа за заложеното в Проекта регламентиране по  нов начин на финансирането от държавния бюджет в зависимост от типа на социалните услуги.

Областният управител Красимир Кирилов изпрати в срок до Министерството на труда и социалната политика постъпилите предложения и мнения, за да бъдат взети под внимание при изготвянето на новия нормативен акт.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *